| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

ОБАВЕЗЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Лица која бораве на конзуларном подручју Амбасаде подлежу обавези увођења у војну евиденцију. Увођењем у војну евиденцију војни обвезник је регулисао војну обавезу.

У циљу регулисања војне обавезе, у војну евиденцију Амбасаде уводи се:

  • лице које стално борави у иностранству, у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било којег разлога није уведено у војну евиденцију.
  • лице које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године. То лице је дужно да се у року од 30 дана од преласка државне границе пријави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

За увођење у војну евиденцију подносе се следећа документа:

  • копија пасоша Републике Србије
  • доказ о адреси у Канади (идентификациони докумет са адресом становања, нпр. возачка дозвола)
  • попуњен формулар за увођење у војну евиденцију (prijavaVO.doc).
  • конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia.
  • коверат са плаћеном поштарином адресиран на Вашу кућну адресу (за слање картончића - доказ о увођењу у војну евиденцију Амбасаде)

За држављанина Републике Србије који није служио војни рок, Центар Министарства одбране Републике Србије за локалну самоуправу ће, по службеној дужности, донети решење о превођењу у резервни састав када то лице наврши 30 година.Решење о превођењу у резервни састав за држављанина млађег од 27 година биће дато на његов захтев под условом да испуњава услове из члана 44 и 66, став 4 Закона о радној, војној и материјаној обавези.

Ако је лице које поседује двојно држављанство одслужило војни рок у другој земљи чије држављанство поседује, може поднети захтев за превођење у резервни састав Војске Републике Србије.


Информације на сајту Министарства спољних послова Р. Србије:


За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе