| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

У амбасади у Отави можете извршити следеће овере и надовере докумената:

Списак нотара који су депоновали своје потписе у Амбасади Р. Србије у Отави


ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје или изјава) за употребу у Републици Србији се врши у Амбасади на основу важећег идентификационог документа (пасош, лична карта). Потребно је да лично дођете у Амбасаду и са собом понесете одштампано пуномоћје/изјаву.

Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 65 CAD. Конзуларна такса се плаћа у готовини. 
Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Амбасаду, приватна исправа се може потписати пред канадским нотаром а потом исту је потребно надоверити. Процедура надовере је описана ниже.


НАДОВЕРА КАНАДСКИХ ДОКУМЕНАТА И ОВЛАШЋЕЊА ОВЕРЕНИХ КОД КАНАДСКИХ НОТАРА

Овлашћења и изјаве на српском језику, оверени пред канадским нотаром, морају бити надоверена да би била важећа у Р. Србији.
Уколико потпис оверавате код неког од канадских нотара који имају депонован потпис у овој Амбасади (списак), потребно је да нам доставите следеће:

 • сам документ оверен код нотара
 • Money Order или Bank Draft који гласи на Embassy of Serbia на износ од 70 CAD за конзуларну таксу
 • повратну коверту са плаћеном поштарином

Уколико потпис оверавате код било ког другог канадског нотара, Амбасада ће Ваш документ однети у Министарство спољних послова Канаде на надоверу, а затим извршити и надоверу у овој Амбасади. Потребно је да нам доставите следеће:

 • сам документ оверен код нотара
 • превод пуномоћја/изјаве на енглески или француски језик (не мора бити оверен од стране преводиоца)
 • Money Order или Bank Draft који гласи на Embassy of Serbia на износ од 80 CAD за конзуларну таксу
 • повратну коверту са плаћеном поштарином

Уколико сте у могућности да сами однесете документ на надоверу у Министарство спољних послова Канаде, и потребна је само надовера Амбасаде, поступак је исти као код надовере нотара регистрованог у Амбасади и такса износи 70 CAD. 

Уколико је потребно да надоверите канадски документ за употребу у Србији, потребно је да прво утврдите да ли документ садржи све потребне елементе: потпис одговорног лица, његово пуно име и презиме, функцију и печат установе која је документ издала. На овај начин се надоверавају следећа канадска документа:

 • Birth Certificate, Statement of Live Birth
 • Marriage Certificate, Certificate of Marriage, Marriage Search Document, Statement in lieu of Certificate of Non-Impediment to Marriage Abroad
 • Death Certificate, Certificate of Death, Statement of Death - Form 15
 • Name Change Certificate
 • Divorce Certificate, Court Order, Court Judgement
 • Дипломе, транскрипти оцена
 • сва друга канадска документа издата од званичних органа Канаде

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ

Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији или наследна изјава могу бити оверени у Амбасади у законској предвиђеној форми која укључује клаузулу о потврђивању исправе (солемнизациона клаузула). Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта) или канадског пасоша. Давалац пуномоћја или изјаве је неопходно да поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат). Пуномоћје треба да буде написано на српском језику ћириличним писмом. Пуномоћје или изјава се потписују у Амбасади. Конзуларна такса се плаћа у готовини и износи 65 CAD.
Поступак овере пуномоћја или наследне изјаве са клаузулом о потврђивању исправе може да траје преко 30 минута.  Амбасада препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем e-mail-а или телефона. Такође, Амбасада препоручује да се пре доласка у Амбасаду (дан или два раније) нацрт овлашћења или изјаве достави у WОРД формату заједно са копијом идентификационог документа путем e-mail-а.
За додатне информације у следећим случајевима молимо да контактирате Амбасаду:
- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве није способан да прочита и потпише исправу;
- уколико давалац пуномоћја или наследне изјаве не зна српски језик.


ПУНОМОЋЈЕ У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији у форми јавнобележничког записа може бити сачињено у Амбасади. Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта) или канадског пасоша. Давалац пуномоћја је неопходно да поднесе нацрт пуномоћја које је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат). Пуномоћје треба да буде написано на српском језику ћириличним писмом. Пуномоћје се потписује у Амбасади. Конзуларна такса се плаћа у готовини и износи 95 CAD.

Поступак давања пуномоћја у форми јавнобележничког записа може да траје преко 30 минута. Амбасада препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем e-mail-а или телефона. Такође, Амбасада препоручује да се пре доласка у Амбасаду (дан или два раније) нацрт овлашћења или изјаве достави у WОРД формату заједно са копијом идентификационог документа путем e-mail-а diaspora@serbianembassy.ca.  


ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

У Амбасади се може оверити фотокопија документа. У том случају неопходно је дати на увид оригинални документ и копију истог. Конзуларна такса за оверу фотокопије документа износи 48 CAD.  


УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

Доњи обрасци имају сврху да послуже искључиво као узорак. Амбасада нема одговорност у погледу коришћења истих, односно саветује да пуномоћје или изјава буду сачињени од стране квалификованог лица.   

 • Изјава о признавању очинства (MS Word или PDF формат)
 • Овлашћење (MS Word или  PDF  формат)
 • Овлашћење за моторно возило (MS Word или  PDF формат)
 • Овлашћење за развод брака (MS Word или PDF  формат)

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе