| |     latinica | english  
Насловна
Царина

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Држављани Републике Србије који су провели на раду у Канади непрекидно најмање две године, приликом повратка у Србију, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства до укупне динарске противвредности од 5.000 евра. Царинска потврда важи годину дана од дана издавања.

За издавање Царинске потврде потребно је доставити следеће:

 1. Важећи пасош Републике Србије,
 2. Писмену изјаву у којој ће бити наведени тачан датум доласка у Канаду (дан, месец и година) и период проведен на раду у Канади (дан, месец и година),
 3. Оригиналну потврду фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења,  или
  • Извештај (Т-4) о плаћеном порезу, или
  • Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију,
 4. Конзуларна такса у износу од 190 CAD плаћа се у готовом или путем Money Order-а који гласи на Embassy of Serbia
 5. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином

Напомене:

 • Потврда се не односи на ослобађање од увозних дажбина на увоз моторног возила или привредног инвентара
 • На царинску потврду немају право студенти, и лица са регулисаним боравком у Канади и радном дозволом која нису била запослена непрекидно најмање две године
 • Детаљније информације о царинским прописима везаним за селидбу могу се наћи на сајту Управе Царина:   www.upravacarina.rs

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга