| |     latinica | english  
Насловна
Царина

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Држављани Републике Србије који су провели на раду у Канади непрекидно најмање две године, а највише непрекидно до десет година, приликом повратка у Србију, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства (осим  на моторна возила) у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 20.000 евра у динарској противвредности. Царинска потврда важи годину дана од дана издавања.

Држављани Р. Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно 10 година или више, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства која увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, односно за ова лица не постоји ограничење у погледу укупне вредности која је предмет увоза.

За издавање Царинске потврде потребно је доставити следеће:

 1. Важећи пасош Републике Србије,
 2. Писмену изјаву у којој ће бити наведени тачан датум доласка у Канаду (дан, месец и година) и период проведен на раду у Канади (дан, месец и година),
 3. Оригиналну потврду фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења,  или
  • Извештај (Т-4) о плаћеном порезу, или
  • Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију,
 4. Конзуларна такса у износу од 192 CAD плаћа се у готовом или путем Money Order-а који гласи на Embassy of Serbia
 5. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином

Напомене:

 • Потврда се не односи на ослобађање од увозних дажбина на увоз моторног возила или привредног инвентара
 • На царинску потврду немају право студенти, и лица са регулисаним боравком у Канади и радном дозволом која нису била запослена непрекидно најмање две године
 • Детаљније информације о царинским прописима везаним за селидбу могу се наћи на сајту Управе Царина:   www.upravacarina.rs

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе