| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ostale konzularne usluge

PRIBAVLJANJE UVERENJA O NEKAŽNJAVANJU

Za pribavljanje Uverenja o nekažnjavanju posredstvom Ambasade R. Srbije u Otavi, potrebno je da  dostavite sledeće:

 1. popunjen formular zahtevUverenjeONekaznjavanju.doc, sa navedenim svim adresama u Srbiji na kojima ste imali prijavljeno prebivalište u toku perioda za koji je potvrda potrebna
 2. fotokopiju pasoša
 3. Certified Check ili Money Order koji glasi na Embassy of Serbia u iznosu od 62 CAD za konzularnu taksu
 4. povratnu kovertu sa plaćenom poštarinom (preporuka: kanadska pošta, opcija Registered Domestic)
 5. broj Vašeg telefona za kontakt

Uverenje o nekažnjavanju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije na srpskom jeziku. 

Od predaje zahteva do uručenja obično je potrebno mesec do mesec i po dana. Obzirom da je ovo uverenje najčešće potrebno za regulisanje boravka u Kanadi i da je procedura vremenski zahtevna, Ambasada može izdati potvrdu o predatom zahtevu na engleskom jeziku, kojom obrazlaže proceduru pribavljanja i koja je prihvaćena od strane kanadskih organa kao dokaz da ste u postupku.


IZDAVANjE SPROVODNICE

Za prenos urne u R. Srbiju potrebno je da ova Ambasada izda Sprovodnicu i pored toga, da pripremi Death Certificate na propisani način, kako biste mogli da prijavite činjenicu smrti u matičnim knjigama u Srbiji. Zato je potrebno da nam dostavite:

 1. Popunjen zahtev porodice (sprovodnica_formular.doc)
 2. Važeći pasoš Srbije preminule osobe. Ukoliko preminuli nije posedovao važeći  srpski pasoš, potrebno je dostaviti dokument sa fotografijom koji može poslužiti za identifikaciju (lična karta, vozačka dozvola, istekli pasoš R. Srbije, SRJ ili SFRJ),
 3. Originalni izvod iz matične knjige umrlih (Certificate of Death), po mogućstvu Long Form
 4. Dozvola kanadskih vlasti za transport posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju (burial /transit permit),
 5. Potvrda identiteta preminulog
 6. Potvrda o kremaciji
 7. Plan prevoza (flight itinerary), mesto prelaska državne granice Republike Srbije i mesto u koje se preminuli prenosi kao i ime osobe koja putuje u pratnji posmrtnih ostataka/urne,
 8. Konzularni troškovi iznose 10 CAD za sprovodnicu i 80 CAD za nadoveru Death Certificate-a, i plaćaju se u Money Order-om ili Certified Check-om koji glasi na Embassy of Serbia
 9. Ako se zahtev šalje poštom, treba priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Važne napomene:

 • Ako preminulo lice nije državljanin Republike Srbije, potrebno je priložiti strani identifikacioni dokument i potvrdu da je obezbeđeno grobno mesto  za sahranu u Republici Srbiji.
 • Ukoliko se posmrtni ostaci samo prenose preko teritorije Republike Srbije, pored gore navedenog, potrebno je da postoji prethodno izdata sprovodnica zemlje gde će posmrtni ostaci biti sahranjeni.

UVERENJE O ŽIVOTU

Radi ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja Ambasada može izdati potvrdu o životu državljaninu Republike Srbije koji boravi na konzularnom području Ambasade R. Srbije u Otavi.

Za izdavanje potvrde je potrebno sledeće:

 • lično prisutvo. Ukoliko se zahtev ne podnosi dolaskom u Ambasadu, potrebno je da zahtev bude potpisan pred Notary Public
 • popunjen formular zahteva za izdavanje potvrde o životu (zahtev na srpskom i engleskom)
 • važeći pasoš R.Srbije ili drugi važeći identifikacioni dokument R.Srbije (lična karta, vozačka dozvola)
 • konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia
 • povratna koverta sa plaćenom poštarinom ukoliko se zahtev šalje poštom.

PRIBAVLJANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE I UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU R. SRBIJE

Ambasada može da pribaviti sledeća dokumenta iz Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih na ćiriličnom (IMKR.doc) ili internacionalnom obrascu (IMKRm.doc)
 • Izvod iz matične knjige venčanih (IMKV.doc)
 • Izvod iz matične knjige umrlih (IMKU.doc
 • Uverenje o državljanstvu (UD.doc)  

Napomena:

 • Uz zahtev treba priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz R. Srbije. Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.
 • Ako se zahtev šalje poštom treba priložiti i adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.
 • Konzularna taksa iznosi:
  • za pribavljanje izvoda iz matične knjige na domaćem obrascu 64 dolara
  • za pribavljanje izvoda iz matične knjige na internacionalnom obrascu 67 dolara
  • za pribavljane Uverenja o državljanstvu R. Srbije 68 dolara

  i plaća se u gotovinom ili "Money Order"-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Za informaciju, ovde je spisak  izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije.


ODJAVA PREBIVALIŠTA U R.SRBIJI

Ukoliko je potrebno da odjavite svoje prebivalište u R. Srbiji, potrebno je da ambasadi dostavite sledeće:

 1. Popunjen formular Obrazac-3
 2. Fotokopiju svog srpskog pasoša ili lične karte
 3. Fotokopiju dokaza o regulisanom boravku u Kanadi (fotokopiju kanadskog pasoša, radne vize ili PR kartice)
 4. Money Order na iznos od 62 CAD, koji glasi na Embassy of Serbia
 5. Kontakt broj svog telefona

OSTAVINE U INOSTRANSTVU

SOCIJALNI SPORAZUMI

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

POSLOVI PRELETA AVIONA


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga