| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

Pitanja državljanstva Republike Srbije regulisana su Zakonom o državljanstvu i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu.PRIJEM ISELjENIKA U DRŽAVLjANSTVO

Iseljenik (lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu) i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je podnosilac zahteva navršio 18 godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 18. Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (formular Drzavljanstvo-iseljenik-clan 18.doc). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (formular Drzavljanstvo-Izjava.doc). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 3. Potpisana izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc). Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkom 6.
 4. Original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopija overena štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 5. Original kanadskog izvoda iz matične knjige venčanih, ili fotokopija overena štambiljem Notary Public sa prevodom dokumenta na srpski jezik.
 6. Izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije. Ova dokumenta se ne podnose ukoliko podnosilac zahteva potpiše izjavu da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi neophodne podatke za postupak odlučivanja i popuni formular pod tačkom 3.
 7. Fotokopije starih pasoša i drugih dokumenata kojima podnosilac zahteva raspolaže.
 8. Fotokopije dokumenata koji mogu biti dokaz srpskog porekla za pretke
 9. Dokaz o boravku u Kanadi (kopija Permanent Residence Card) ukoliko podnosilac nije kanadski državljanin.
 10. Dokaz o kanadskom državljanstvu (Certificate of Canadian Citizenship) ukoliko je podnosilac kanadski državljanin.
 11. Fotokopija pasoša
 12. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj.
 • Izjava o saglasnosti drugog roditelja (formular Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc).
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (formular Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva.
 • Za dete rođeno u Kanadi potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopiju overenu štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 338 CAD i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se ukupna taksa za celu porodicu u iznosu od 338 CAD.
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Vreme potrebno da se zahtev reši od strane Ministarstva unutrašnjih poslova je oko godinu i po dana.


PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA 

Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23. stav 1. Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (formular drzavljanstvo-clan 23-stav1.doc, Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Izjava da se Republika Srbiju smatra svojom državom (formular Drzavljanstvo-Izjava.doc). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 3. Za lica rođena u R. Srbiji - Potpisana izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc).
 4. Za lica rođena u Kanadi - original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopija overena štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse. Uz to, dokaz o kanadskom državljanstvu – Certificate of Canadian Citizenship, preveden na srpski jezik
 5. Ukoliko ste u braku, original kanadskog izvoda iz matične knjige venčanih, ili fotokopija overena štambiljem Notary Public sa prevodom dokumenta na srpski jezik. Za lica koja su sklopila brak na teritoriji bivše Republike SFRJ, originalni Venčani list, ne stariji od godinu dana.
 6. Dokaz o boravku u Kanadi (Permanent Residence kartica ili radna dozvola) ukoliko podnosilac nije državljanin Kanade.
 7. Fotokopija pasoša
 8. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Ukoliko je maloletno lice uključeno u Zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije:

 1. Zahtev za prijem deteta i Izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom potpisuje roditelj.
 2. Saglasnost drugog roditelja za prijem deteta u državljanstvo R. Srbije (formular Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc)
 3. Ukoliko je maloletno dete starije od 14 godina, potrebno je da potpiše Izjavu da je saglasno sa podnošenjem zahteva (formular Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc)

Konzularna taksa iznosi 338 CAD i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se ukupna taksa za celu porodicu u iznosu od 338 CAD.
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Vreme potrebno da se zahtev reši od strane Ministarstva unutrašnjih poslova je oko godinu i po dana

PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA SA TERITORIJE BIVŠE SFRJ

Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Pod ovim uslovima može biti primljeno lice rođeno u bivšoj Republici SFRJ, koje je imalo državljanstvo te Republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ (Član 23. stav 2. Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo - formular drzavljanstvo-clan 23-stav2.doc). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Izjava da se Republika Srbiju smatra svojom državom (formular Drzavljanstvo-Izjava.doc). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 3. Za lica rođena u bivšoj republici SFRJ – Izvod iz matične knjige rođenih (Rodni list) i Uverenje o državljanstvu (Domovnica, Uvjerenje o državljanstvu), ne stariji od godinu dana. Ukoliko posedujete i državljanstvo Kanade, priložiti i dokaz o kanadskom državljanstvu (fotokopija kartice o naturalizaciji), preveden na srpski jezik
 4. Za lica rođena u R. Srbiji - Potpisana izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc).
 5. Za lica rođena u Kanadi - original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopija overena štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse. Uz to, dokaz o kanadskom državljanstvu – Certificate of Canadian Citizenship, preveden na srpski jezik
 6. Ukoliko ste u braku, original kanadskog izvoda iz matične knjige venčanih, ili fotokopija overena štambiljem Notary Public sa prevodom dokumenta na srpski jezik. Za lica koja su sklopila brak na teritoriji bivše Republike SFRJ, originalni Venčani list, ne stariji od godinu dana.
 7. Dokaz o boravku u Kanadi (Permanent Residence kartica ili radna dozvola) ukoliko podnosilac nije državljanin Kanade.
 8. Fotokopija pasoša
 9. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Ukoliko je maloletno lice uključeno u Zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije:

 1. Zahtev za prijem deteta i Izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom potpisuje roditelj.
 2. Saglasnost drugog roditelja za prijem deteta u državljanstvo R. Srbije (formular Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc)
 3. Ukoliko je maloletno dete starije od 14 godina, potrebno je da potpiše Izjavu da je saglasno sa podnošenjem zahteva (formular Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc)

Konzularna taksa iznosi 338 CAD i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se ukupna taksa za celu porodicu u iznosu od 338 CAD.
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Vreme potrebno da se zahtev reši od strane Ministarstva unutrašnjih poslova je oko godinu i po dana


PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO R. SRBIJE – IZBEGLA, PROGNANA ILI RASELjENA LICA

Lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ, koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi u Kanadi, može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršilo 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23. Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (formular drzavljanstvo-clan 23-stav2.doc). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Izjava da se Republika Srbiju smatra svojom državom (formular Drzavljanstvo-Izjava.doc). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 3. Za lica rođena u bivšoj Republici SFRJ – Izvod iz matične knjige rođenih (Rodni list) i Uverenje o državljanstvu (Domovnica, Uvjerenje o državljanstvu), ne stariji od godinu dana. Ukoliko posedujete i državljanstvo Kanade, priložiti i dokaz o kanadskom državljanstvu (kartica o naturalizaciji), preveden na srpski jezik
 4. Za lica rođena u R. Srbiji - potpisana izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc).
 5. Za lica rođena u Kanadi - original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopija overena štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse. Uz to, dokaz o kanadskom državljanstvu – Certificate of Canadian Citizenship, preveden na srpski jezik
 6. Ukoliko ste u braku, original kanadskog izvoda iz matične knjige venčanih, ili fotokopija overena štambiljem Notary Public sa prevodom dokumenta na srpski jezik. Za lica koja su sklopila brak na teritoriji bivše republike SFRJ, originalni Venčani list, ne stariji od godinu dana.
 7. Kopija izbegličke legitimacije
 8. Dokaz o boravku u Kanadi (Permanent Residence kartica ili radna dozvola) ukoliko podnosilac nije državljanin Kanade
 9. Fotokopija pasoša
 10. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Ukoliko je maloletno lice uključeno u Zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije:

 1. Zahtev za prijem deteta i Izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom potpisuje roditelj.
 2. Saglasnost drugog roditelja za prijem deteta u državljanstvo R. Srbije (formular Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc)
 3. Ukoliko je maloletno dete starije od 14 godina, potrebno je da potpiše Izjavu da je saglasno sa podnošenjem zahteva (formular Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc).

Konzularna taksa iznosi 104 CAD i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Napomene:

 • Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se ukupna taksa za celu porodicu u iznosu od 104 CAD.
 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Vreme potrebno da se zahtev reši od strane Ministarstva unutrašnjih poslova je oko godinu i po dana.


UTVRĐIVANjE DRŽAVLjANSTVA

Lice koje je navršilo 23 godine, rođeno u inostranstvu, čija su oba roditelja u momentu rođenja bili državljani R. Srbije, ili lice rođeno u Srbiji čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Srbije a drugi strani državljanin, može podneti zahtev za utvrđivanje državljanstva R. Srbije (Član 44. Zakona o državljanstvu).

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za utvrđivanje državljanstva (formular drzavljanstvo-utvrdjivanje.doc). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Popunjen formular (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo-utvrdjivanje.doc) koji je izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja. Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi dokumenta pod tačkama 3, 5, 6 i 7.
 3. Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu rođenja podnosioca zahteva i po mestu rođenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rođenja podnosioca zahteva. Ovaj dokaz nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni dokaz pribavi službenim putem (tačka 2.).
 4. Za rođene u Kanadi - original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili fotokopija overena štambiljem Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 5. Za rođene u Republici Srbiji - Izvod iz matične knjige rođenih izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni dokument pribavi službenim putem (tačka 2.).
 6. Original uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje, ne starije od godinu dana. Ova dokumenta nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se podaci o državljanstvu Srbije za roditelje pribave službenim putem (tačka 2.).
 7. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije, ukoliko je brak sklopljen u R. Srbiji. Ovaj dokument nije potrebno podnositi ukoliko se potpiše izjava da se navedeni podatak pribavi službenim putem (tačka 2.). Ukoliko je brak sklopljen u Kanadi, dostaviti Marriage Certificate ili fotokopiju istog overenu od strane Notary Public, sa prevodom na srpski jezik.
 8. Fotokopija kanadskog pasoša.
 9. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Konzularna taksa iznosi 102 CAD i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna.

Napomena:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 

UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA R. SRBIJE

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10. Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 1. Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (ZahtevZaUpis.doc) i Zahtev za prijavu rođenja (PrijavaRodjenja.doc). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi 
 2. Popunjen formular (ZUP.doc), koji je izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja. 
 3. Original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih ili kopija overena kod Notary Public. Takođe, uz izvod se dostavlja prevod istog na srpski jezik.  
 4. Konzularni troškovi iznose 121 dolar i plaćaju se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia. Taksa je nepovratna
 5. Kontakt broj telefona i e-mail adresa

Napomena:

 • Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Ukoliko su roditelji sklopili brak u Kanadi, a nisu ga prijavili u R. Srbiji, dostaviti i kanadski Marriage Certificate za roditelje.
 • Originalna dokumenta koja se Ambasadi posalju za ovu proceduru neće biti vraćena podnosiocu zahteva, već zadržana od strane nadležnog matičara u Srbiji.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga