| |     ћирилица | english  
Naslovna
Izdavanje vize

Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit, koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije. Izdata viza ne predstavlja garanciju da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

Za izdavanje viza nadležna su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (ambasade i konzulati). Viza ne može biti izdata na graničnom prelazu Srbije.

U zavisnosti od državljanstva koje posedujete i vrste putne isprave sa kojom putujete, može biti neophodno da aplicirate za vizu pre Vašeg putovanja:

 • Kanadski pasoš – kanadskim državljanima NIJE POTREBNA viza za ulazak u R. Srbiju. Mogu da borave do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.
 • Kanadski Travel Document (Refugee Travel Document) – potrebno je prethodno pribaviti vizu za ulazak u R. Srbiju.
 • Nacionalni pasoš druge države – molimo proverite ovde da li Vam je viza potrebna
 • Nacionalni pasoš druge države, u kojem već ima pribavljena važeća multi viza SAD, ili Velike Britanije, ili Šengen viza neke od država Evropske unije ili članice Šengen zone – mogu putovati boraviti u Srbiji do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Nosioci pasoša drugih država, koji imaju validnu kanadsku vizu i/ili regulisan boravak u Kanadi (Permanent Residence card) ne mogu ući u Srbiju bez prethodno pribavljene vize R. Srbije.

Vrste viza

 • Viza C – viza za kraći boravak (do 90 dana)
 • Viza D – viza za duži boravak (od 90 do 180 dana)

VIZA TIPA C

Viza za kraći boravak se izdaje za sledeću svrhu putovanja: turizam, poslovna putovanja, itd. za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju. Sa vizom tipa C ne može se produžiti boravak na više od 90 dana, niti ona predstavlja osnov za regulisanje privremenog ili stalnog boravka u R. Srbiji.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za vizu C:

 1. Putna isprava (pasoš) – mora biti važeći najmanje još tri meseca nakon planiranog izlaska iz Srbije i mora imati najmanje dve uzastopne slobodne stranice.
 2. Čitko popunjen obrazac Zahteva za vizu, štampanim slovima, moraju se popuniti sva polja, u polju adrese se mora navesti puna adresa u Kanadi, (P.O. Box nije prihvatljiv).  Za maloletnu decu zahtev potpisuju roditelji.
 3. Fotografija (veličina 3,5cm x 4,5 cm)
 4. Pozivno pismo – izrađeno u poslednjih 6 meseci.
  1. Za privatnu postu rođaku ili prijatelju u Srbiji, potrebno je pribaviti pozivno pismo overeno kod nadležnog organa u Srbiji, koje između ostalog sadrži broj mobilnog telefona pozivara i izjavu kojom se pozivar obavezuje da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja pozvanog gosta sa teritorije R. Srbije, ukoliko se ti troškovi ne  mogu naplatiti od stranca. (formular pozivnog pisma)
  2. Ukoliko se zahtev podnosi za poslovnu vizu, potrebno je da priložite:
   • Pozivno pismo na memorandumu firme koja sadrži svrhu posete, pečat i potpis odgovornog lica, broj mobilnog telefona osobe za kontakt i izjavu kojom se firma obavezuje da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja pozvanog gosta sa teritorije R. Srbije, ukoliko se ti troškovi ne  mogu naplatiti od samog stranca. (primer pozivnog pisma za firme), i
   • Pismo kanadske kompanije koju predstavljate. Izjavu odgovornog lica ili kompanije koja garantuje za stranca, kojom se obavezuje da će snositi troškove smeštaja i prinudnog udaljenja, ukoliko se takvi troškovi ne mogu naplatiti od podnosioca zahteva za vizu.
 5. Dokaz da za vreme boravka u R. Srbiji ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi sa hitnom medicinskom pomoći, hitnim bolničkim lečenjem, vraćanjem u državu porekla ili u slučaju smrti. Period osiguranja ne može biti kraći od vremena planiranog boravka u R. Srbiji.
 6. Dokaz regulisanog boravka u Kanadi (Permanent Resident Card, radna dozvola, studentska viza).
 7. Dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za smeštaj i životne troškove u Srbiji – uobičajeni iznos je 50 EUR po danu boravka.
 8. Povratna avionska karta, ukoliko ste je već kupili
 9. Dokaz o rezervaciji hotela ili drugog vida smeštaja u Srbiji,
 10. Koverta sa plaćenom poštarinom, ukoliko se zahtev podnosi putem pošte
 11. Money Order, Certified Check na iznos od 97 CAD za konzularnu taksu, koji glasi na Embassy of Serbia (taksa je nepovratna)


VIZA TIPA D

Viza tipa D je dozvola za ulazak u Srbiju i boravak u njoj u trajanju između 90 i 180 dana. Predstavlja osnov za regulisanje boravka u R. Srbiji, bilo privremenog ili stalnog. Može se produžiti tokom boravka u R. Srbiji.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za vizu D:

 1. Sva dokumenta navedena pod rednim brojevima 1 do 10 potrebna za vizu C
 2. Money Order, Certified Check na iznos od 49 CAD za konzularnu taksu, koji glasi na Embassy of Serbia (taksa je nepovratna)
 3. U zavisnosti od svrhe Vašeg putovanja u Srbiju, potrebno je da dodatno pribavite sledeća dokumenta:
  1. Školovanje, studiranje, međunarodna razmena učenika i studenata, ostale obrazovne aktivnosti – potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju, ili visokoškolsku ustanovu, ili ugovor o obrazovnoj saradnji između obrazovnih ustanova u Srbiji i u Kanadi koje vrše razmenu
  2. Stručna praksa, specijalizacija, naučno-istraživački rad – potvrda o organizaciji stručne prakse ili specijalizacije, ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom
  3. Zaposlenje – ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji
  4. Spajanje porodice (supružnik je državljanin R. Srbije) – Izvod iz matične knjige venčanih, izdat u poslednjih 6 meseci, u slučaju vanbračne zajednice: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, ako imate zajedničko dete – izvod iz matične knjige rođenih za dete.
  5. Obavljanje verske službe – ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik
  6. Lečenje ili medicinska nega – dopis zdravstvene ustanove u R. Srbiji, kojim se navodi mesto i potreban period lečenja.
  7. Vlasništvo nad nepokretnostima u R. Srbiji – izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list), overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje ili sudska presuda.


Napomene:

 • Vreme potrebno za dobijanje saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije iznosi oko 3 nedelje. Molimo da ovo imate u vidu prilikom kupovine avionske karte i planiranja putovanja.
 • Prilikom ulaska u R. Srbiju, potrebno je da prijavite svoj ulazak i boravak najbližoj upravi Policije u roku od 24 sata. To može za Vas učiniti hotel u kome ste smešteni, ili lice kod kojeg boravite, ili firma koja Vas je pozvala
 • Državljani Jermenije, Malija, Pakistana i Sirije plaćaju samo cenu vizne nalepnice u iznosu od 2 CAD.
 • Zakon o strancima Republike Srbije možete preuzeti ovde.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga