| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

IZDAVANjE BIOMETRIJSKOG PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE

Za vreme boravka u inostranstvu, pasoš služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pasoš sme da koristi samo lice na čije ime je izdata. Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Za podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo maloletnog deteta ukoliko podnosite zahtev u njegovo ime. Biometrijski pasoši se ne mogu produžavati, već se svakoga puta kada period važnosti istekne, mora podneti zahtev za novi.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:

 1. prethodni biometrijski pasoš R. Srbije
 2. dokaz o regulisanom boravku u Kanadi (Residence Permit Card, radna dozvola, studentska viza, kanadski pasoš)
 3. 100 CAD za konzularnu taksu u gotovini ili u vidu Money Odrer-a koji glasi na Embassy of Serbia
 4. srpski Izvod iz matične knjige rođenih, može original, bez obzira na datum izdavanja, može fotokopija
 5. Uverenje o državljanstvu R. Srbije, može original bez obzira na datum izdavanja, može fotokopija
 6. Popunjen formular Izjave da ste saglasni da MUP R. Srbije, za potrebe ovog postupka, izvrši uvid u lične podatke (ZUP.Obrazac.BPI.doc)

Ukoliko je poslednji pasoš koji posedujete plavi (pasoš SR Jugoslavije) ili crveni (pasoš SFRJ), potrebno je da obavezno priložite Uverenje o državljanstvu R. Srbije, ili popunite sledeći formular: DodatniPodaciZaBPI.doc

Ukoliko želite da prvi put podnesete zahtev za izdavanje pasoša, jer ste nedavno primljeni u državljanstvo R. Srbije i posedujete Rešenje o prijemu u državljanstvo, potrebno je da pokrenete proceduru za upis u matične knjige Republike Srbije, te podnošenje zahteva za pasoš nije moguće do sprovedenog upisa.

Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan (SaglasnostRoditeljaPasos.doc ili SaglasnostRoditelja-eng.doc) overena pred notarom.

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana. Pasoš se može izdati i za kraće vreme ukoliko se priloži pismeni dokaz, tj. obrazloženje hitnosti.

Preuzimanje novog pasoša

Zakonom je predviđeno da pasoš mora podići nosilac pasoša. Ali, pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:

 • ovlašćenje (ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeno ispred notara. U ovu svrhu možete koristiti sledeći formular: ovlascenje.preuzimanje.pasosa.doc)
 • prethodni biometrijski pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja), ukolikoje još uvek važeći
 • važeći pasoš ovlašćenog lica.

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

 • decu rođenu u Kanadi za koju nije izvršena prijava rođenja u odnosno dok se ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji.
 • koja zaključe brak u Kanadi i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji.
 • Ukoliko je do isteka pasoša koji posedujete ostalo više od 6 meseci


NESTANAK PASOŠA

U slučaju gubitka ili krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša kanadskoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Ambasadi Republike Srbije u Otavi može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti lično zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I. Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti i sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije, fotokopija izgubljenog pasoša). Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
 2. Izveštaj kanadske policije o prijavi nestanka pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (formular IzjavaIzgubljenaBPI.doc)
 4. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim u iznosu od 34 CAD može se platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.

II. Za izdavanje putnog lista neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije, fotokopija izgubljenog pasoša, istekli biometrijski pasoš). Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Ambasada službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.PL.doc). Ako se izjava ne potpisuje u Ambasadi, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. zveštaj kanadske policije o prijavi nestanka pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (formular IzjavaIzgubljenaBPI.doc)
 4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista (PL.zahtev.doc), potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 6. Konzularna taksa u iznosu od 65 CAD se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.
 7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom i kontakt broj telefona.

Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan (SaglasnostRoditelja.doc ili SaglasnostRoditeljaPL-eng.doc) overena pred notarom. Zahtev za izdavanje putnog lista za dete (PL.zahtev.dete.doc) mora biti potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev šalje poštom, potpisi roditelja treba da budu overeni od strane Notary Public.

Ambasada preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.IZDAVANjE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi 60 dana od dana izdavanja. Izdaje se licima kojima je istekao pasoš R. Srbije ili koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom. Zahtev za izdavanje putnog lista se može podneti lično, dolaskom u Ambasadu Republike Srbije u Otavi ili putem pošte.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije, istekli biometrijski pasoš).
  1. Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti Uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Ambasada službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.PL.doc). Ako se izjava ne potpisuje u Ambasadi, neophodno je istu potpisati pred notarom.
  2. Ukoliko ne posedujete nijedan važeći dokument za identifikaciju, potrebno je da popunite i priložite i sledeći formular (ProveraDrzavljanskogStatusaIdentiteta.doc)
 2. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 3. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista (PL.zahtev.doc, za dete pogledajte tekst dole), potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 4. Konzularna taksa u iznosu od 65 CAD se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.
 5. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom i kontakt broj telefona.

Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan (SaglasnostRoditelja.doc ili SaglasnostRoditelja-eng.doc) overena pred notarom. Zahtev za izdavanje putnog lista za dete (PL.zahtev.dete.doc) mora biti potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev šalje poštom, potpisi roditelja treba da budu overeni od strane Notary Public.

Napomena:

 • Ambasada preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.
 • ako zahtev šaljete Ambasadi poštom, priložite i napomenu sa tačnim datumom vašeg putovanja
 • za izdavanje putnog lista je potrebno oko nedelju dana, osim u slučaju kada ne posedujete nijedan dokumenat za identifikaciju, u kom slučaju je vreme duže zbog provere državljanskog statusa i identiteta od strane MUP R. Srbije.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga