| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama):
9:00 - 13:00 časova

Adresa
21 Blackburn Avenue
OTAVA Ontario
K1N 8A2
KANADA
Lokacija/Mapa

Telefon:  + 1613 / 233-62-89, 233-6280
Faks:        + 1613 / 233-78-50

Е-mail: diplomat@serbianembassy.ca
Veb sajt: http://www.ottawa.mfa.gov.rs

IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
 

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE KOJI SU SE PRIJAVILI I DOBILI REŠENJE O PRIVREMENOM UPISU U BIRAČKI SPISAK  ZA GLASANJE U INOSTRANSTVU, DA JE ODLUKOM REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE U KANADI OTVORENO JEDNO BIRAČKO MESTO I TO U PROSTORIJAMA GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU:
 
- 40 EGLINTON AVE. EAST, UNIT 701, 7th FLOOR, TORONTO, ON, M4P 3A2
 
U SUBOTU, 01. APRILA 2017. GODINE U VREMENSKOM INTERVALU  OD 07.00 DO 20.00 ČASOVA.
 
OBAVEZNO PONESITE SA SOBOM VAŽEČI SRPSKI PASOŠ ILI LIČNU KARTU.
 

PREDSEDNIČKI IZBORI 2017

O B А V Е Š Т Е Nј Е ZА UPIS U BIRАČKI SPISАK PОDАТKА О ТОМЕ DА ĆЕ BIRАČ GLАSАТI U INОSТRАNSТVU

Оbаvеštаvајu sе birаči kојi imајu bоrаvištе u inоstrаnstvu dа prеkо diplоmаtskо-kоnzulаrnоg prеdstаvništvа Rеpublikе Srbiје, nајkаsniје pеt dаnа prе dаnа zаklјučеnjа јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа (11. mаrtа 2017. gоdinе), mоgu pоdnеti zаhtеv dа sе u јеdinstvеni birаčki spisаk upišе pоdаtаk dа ćе nа prеdstојеćim izbоrimа zа prеdsеdnikа Rеpublikе glаsаti u inоstrаnstvu.

Zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu оbаvеznо mоrа dа sаdrži slеdеćе pоdаtkе: imе, prеzimе i imе јеdnоg rоditеlја birаčа; јеdinstvеni mаtični brој birаčа; оpštinu, оdnоsnо grаd i аdrеsu prеbivаlištа birаčа u zеmlјi, kао i pоdаtkе о оpštini, оdnоsnо grаdu i аdrеsi bоrаvištа u inоstrаnstvu prеmа kојој ćе birаč glаsаti nа prеdstојеćim izbоrimа.

Diplоmаtskо-kоnzulаrnо prеdstаvništvо Rеpublikе Srbiје kоmе је pоdnеt zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu dоstаvlја zаhtеv nаdlеžnој оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi pо mеstu prеbivаlištа birаčа u zеmlјi.

Pо dоnоšеnju rеšеnjа dа ćе birаč nа prеdstојеćim izbоrimа glаsаti prеmа mеstu bоrаvištа u inоstrаnstvu i upisu tоg pоdаtkа u јеdinstvеni birаčki spisаk, birаč sе nе upisuје u izvоd iz јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа pо mеstu prеbivаlištа u zеmlјi, оdnоsnо upisuје sе u izvоd iz јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа prеmа mеstu bоrаvištа u inоstrаnstvu.

Ukаzuје sе dа sе pоdаtаk о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu mоžе upisаti u јеdinstvеni birаčki spisаk sаmо zа licе kоје је vеć upisаnо u јеdinstvеni birаčki spisаk.

U slučајu dа licе kоје imа birаčkо prаvо niје upisаnо u јеdinstvеni birаčki spisаk zа оdlučivаnjе pо zаhtеvu zа upis pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu, nеоphоdnо је prеthоdnо sprоvеsti pоstupаk upisа u јеdinstvеni birаčki spisаk. Zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk, istоvrеmеnо sа zаhtеvоm zа upis pоdаtkа dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu, pоdnоsi sе diplоmаtskо-kоnzulаrnоm prеdstаvništvu Rеpublikе Srbiје kоје оbа zаhtеvа dоstаvlја nаdlеžnој оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi prеmа pоslеdnjеm prеbivаlištu pоdnоsiоcа zаhtеvа prе оdlаskа u inоstrаnstvо, оdnоsnо pоslеdnjеm prеbivаlištu јеdnоg оd njеgоvih rоditеlја.

Таkоđе, оbаvеštаvајu sе birаči kојi imајu bоrаvištе u inоstrаnstvu dа mоgu prеkо diplоmаtskо-kоnzulаrnоg prеdstаvništvа Rеpublikе Srbiје pоdnеti оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi pо mеstu njihоvоg prеbivаlištа u zеmlјi zаhtеv zа dаvаnjе оbаvеštеnjа о pоdаcimа kојi su о njimа upisаni u јеdinstvеni birаčki spisаk.

Uvid u јеdinstvеni birаčki spisаk mоžе sе izvršiti i еlеktrоnskim putеm nа zvаničnој intеrnеt strаnici Мinistаrstvа držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе –  www.mduls.gov.rs, unоšеnjеm pоdаtkа о јеdinstvеnоm mаtičnоm brојu grаđаnа.

 

Dragi posetioci,
Dragi kanadski prijatelji,
Dragi sunarodnici,


Kao veliku čast sam prihvatio diplomatsku misiju ambasadora Republike Srbije u Kanadi kao profesionalni i lični izazov. Čast mi je da službujem u G7 / G8 zemlji, zemlji koja je oslonac demokratskog i slobodnog sveta, pionir multikulturalizma, koja je šest puta bila članica Saveta bezbednosti UN, čije je globalno ekonomsko prisustvo i političko angažovanje  u međunarodnoj zajednici opšte priznato.

Obe zemlje, i Srbija i Kanada, su se borile rame uz rame kao saveznici u Prvom i Drugom svetskom ratu. Bili smo na pravoj strani istorije, platili veliku cenu i pretrpeli velike ljudske i materijalne gubitke. Slični izazovi postoje i danas.

Danas, Srbija ispunjava svoju ulogu lidera u promovisanju stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i Jugo-istočne Evrope i istovremeno daje svoj doprinos svetskom miru učestvujući u šest UN i dve EU međunarodne mirovne misije.

Sa jasnim programom za punopravno članstvo u EU 2020 godine, koje obuhvata strukturne, političke i ekonomske reforme, kao i duboke promene u srpskom društvu, mi želimo transformaciju naših potencijala u kapacitete.

Srpska ekonomija se oporavlja sporo ali sigurno, i nedavno sklopljen poslovni dogovor o izvozu kola iz Srbije za Kanadu, preko Zastava-Fiata u okviru Fiat-Krajsler projekta, je ujednačio našu ekonomsku i privrednu razmenu. Sa druge strane, veći broj kanadskih investitora je već prisutna na srpskom tržištu, posebno iz sektora kanadske ekspertize - rudarstva, energetike i poljoprivrede. Oni su dobro poznati po stručnosti i poslovnom integritetu. Moj zadatak je da njihov broj uvećam, kao i da otvorim vrata za srpske privrednike u Kanadi, posebno u domenu informatičkih tehnologija i proizvodnje hrane.

Ja sam ponosan što mogu da Vas pozdravim u ime više od 150.000 predstavnika srpske zajednice u Kanadi. Želja za boljim životom ili teška vremena su ih doveli ovde. Šansa za uspeh, mogućnost da se u Kanadi živi od svog rada, pošteno radi i zaradi, kao i otvoreno društvo ih je zadržalo. Oni su među vama ili su vaši prvi susedi.

Dragi prijatelji,

Savezništvo nas je spajalo kroz istoriju,
Moderna vremena i globalizacija su nas učinile susedima,
Zajednički interes rodio je partnerstvo,
Neka ga budućnost potvrdi.

Živela Srbija, živela Kanada!

 Predaja akreditiva Mihaila Papazoglua u Otavi

 

Papazoglu predao akreditive

Novi ambasador republike Srbije u Kanadi Mihailo Papazoglu predao je akreditive Dejvidu Džonstonu, federalnom predstavniku monarha-kraljice Elizabete druge u Rido Holu u Otavi. Ambasador Papazoglu preneo je pozdrave rukovodstva Srbije i potvrdio spremnost Srbije za jačanje bilateralnih odnosa. On je, takođe, naglasio značaj uspostavljanja konkretnih koraka u saradnji dve države u rešenju viznog režima, kako se ne bi stalno kretalo od početka.

Ambasador Papazoglu je istakao da je akcenat u odnosu između dve zemlje na ekonomskoj saradnji, i objasnio da je izvoz Fijata izbalansirao ekonomsku razmenu između Kanade i Srbije. On je Džonstona podsetio da su Kanada i Srbija bile savezenici u oba svetska rata i to na pravoj strani, a na budućnosti je da da pečat toj saradnji. Ambasador Srbije ponovo je uputio poziv Kanadi da uzme učešće na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koju zajedno organizuju Srbija i Bosna i Hercegovina 16. jula u Briselu. Inače, do kraja godine, očekuje se poseta ministra inostranih poslova Kanade Džona Berda Srbiji.

Zvanični predstavnik kraljice Elizabete II Dejvid Džonston čestitao je ambasadoru Papazoglu na prvoj diplomatskoj misiji u ulozi ambasadora.

" Siguran sam da će vaše bogato diplomatsko iskustvo kao i to što govorite engleski i francuski biti vaše prednosti na dužnosti ovde u Kanadi. Nadam se da ćete naći načina da sa nama Kanađanima podelite vaše znanje o srpskoj kulturi, a siguran sam da ćete u nama imati zainteresovanu publiku za nova saznanja", rekao je Džonston prilikom predaje akreditiva novog ambasadora Srbije.

Poruka narodu Srbije

Džonston je zamolio ambasadora Papazoglua da prenese simpatije i dobre želje narodu Srbije u momentu kada se suočava sa posledicama tragičnih poplava u zemlji.
"Snažna povezanost naša dva naroda stvaraju osnovu za uspostavljanje veza i odnosa na ekonomskom, obrazovnom i kulturnom planu i ja sa zadovoljstvom očekujem njihovo unapređenje u narednim godinama", istakao je prilikom predaje akreditiva ambasadora Papazoglua.

http://www.vesti-online.com/Dijaspora/drzava/Kanada/Vesti/415909/-Papazoglu-predao-akreditive

Пријем - г-ђа. Ђурђа Папазоглу, Њ.Е. Михаило Папазоглу, г-ђа. Трудо и г. Џастин Трудо,  Децембер 2015, Отава


Г. Ивица Дачић, ППВ и МСП Републике Србије и г. Стефан Дион, Министар иностраних послова Канадe, Mинистарски састанак ОЕБС, 3. и 4. децембар, 2015 у Београду, Србија


Komemoracija 75 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa izmedju Kanade i Srbije 


 

 

 

 

 

 

 

   

Premijer Kanade, Stiven Harper i Nj.E. Mihailo Papazoglu, Ambasador Republike Srbije na obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svetskog rata za Veliku Britaniju i zemlje Komonvelta, 4. avgust 2014   Ministar spoljnih poslova Kanade, Džon Berd i Nj.E. Mihailo Papazoglu, Ambasador Republike Srbije, na proslavi Dana državnosti Kanade, 1. jul 2014 

 

                                                                                                                            
                                                             
                 
     
 

 


 
 
 
Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova