| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ

За прибављање Уверења о некажњавању посредством Амбасаде Р. Србије у Отави, потребно је да  доставите следеће:

 1. попуњен формулар zahtevUverenjeONekaznjavanju.doc, са наведеним свим адресама у Србији на којима сте имали пријављено пребивалиште у току периода за који је потврда потребна
 2. фотокопију пасоша
 3. Certified Check или Money Order који гласи на Embassy of Serbia у износу од 62 CAD за конзуларну таксу
 4. повратну коверту са плаћеном поштарином (препорука: канадска пошта, опција Registered Domestic)
 5. број Вашег телефона за контакт

Уверење о некажњавању издаје Министарство унутрашњих послова Р. Србије на српском језику. 

Од предаје захтева до уручења обично је потребно месец до месец и по дана. Обзиром да је ово уверење најчешће потребно за регулисање боравка у Канади и да је процедура временски захтевна, Амбасада може издати потврду о предатом захтеву на енглеском језику, којом образлаже процедуру прибављања и која је прихваћена од стране канадских органа као доказ да сте у поступку.


ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ

За пренос урне у Р. Србију потребно је да ова Амбасада изда Спроводницу и поред тога, да припреми Death Certificate на прописани начин, како бисте могли да пријавите чињеницу смрти у матичним књигама у Србији. Зато је потребно да нам доставите:

 1. Попуњен захтев породице (sprovodnica_formular.doc)
 2. Важећи пасош Србије преминуле особе. Уколико преминули није поседовао важећи  српски пасош, потребно је доставити документ са фотографијом који може послужити за идентификацију (лична карта, возачка дозвола, истекли пасош Р. Србије, СРЈ или СФРЈ),
 3. Оригинални извод из матичне књиге умрлих (Certificate of Death), по могућству Long Form
 4. Дозвола канадских власти за транспорт посмртних остатака у Републику Србију (burial /transit permit),
 5. Потврда идентитета преминулог
 6. Потврда о кремацији
 7. План превоза (flight itinerary), место преласка државне границе Републике Србије и место у које се преминули преноси као и име особе која путује у пратњи посмртних остатака/урне,
 8. Конзуларни трошкови износе 10 CAD за спроводницу и 80 CAD за надоверу Death Certificate-а, и плаћају се у Money Order-ом или Certified Check-ом који гласи на Embassy of Serbia
 9. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.

Важне напомене

 • Ако преминуло лице није држављанин Републике Србије, потребно је приложити страни идентификациони документ и потврду да је обезбеђено гробно место  за сахрану у Републици Србији.
 • Уколико се посмртни остаци само преносе преко територије Републике Србије, поред горе наведеног, потребно је да постоји претходно издата спроводница земље где ће посмртни остаци бити сахрањени.

УВЕРЕЊЕ О ЖИВОТУ

Ради остваривања права из социјалног осигурања Амбасада може издати потврду о животу држављанину Републике Србије који борави на конзуларном подручју Амбасаде Р. Србије у Отави.

За издавање потврде је потребно следеће:

 • лично присутво. Уколико се захтев не подноси доласком у Амбасаду, потребно је да захтев буде потписан пред Нотарy Публиц
 • попуњен формулар захтева за издавање потврде о животу (захтев на српском и енглеском)
 • важећи пасош Р.Србије или други важећи идентификациони документ Р.Србије (лична карта, возачка дозвола)
 • конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia
 • повратна коверта са плаћеном поштарином уколико се захтев шаље поштом.

ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ И УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ Р. СРБИЈЕ

Амбасада може да прибавити следећа документа из Републике Србије:

 • Извод из матичне књиге рођених на ћириличном (IMKR.doc) или интернационалном обрасцу (IMKRm.doc)
 • Извод из матичне књиге венчаних (IMKV.doc)
 • Извод из матичне књиге умрлих (IMKU.doc)
 • Уверење о држављанству (UD.doc

Напомена:

 • Уз захтев треба приложити и фотокопије свих расположивих докумената из Р Србије. Напомињемо да је веома важно да се у захтеву за прибављање извода или уверења од матичних служби наведе тачно матично подручје и општина како би захтев био достављен надлежном органу у Србији. Амбасада не сноси одговорност уколико подносилац захтева не наведе тражене податке тачно. Стога је пожељно да се уз горе наведена документа достави и копија старог извода или уверења из матичне књиге, уколико подносилац захтева исту поседује.
 • Ако се захтев шаље поштом треба приложити и адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.
 • Конзуларна такса износи:
  • за прибављање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу 64 долара
  • за прибављање извода из матичне књиге на интернационалном обрасцу 67 долара
  • за прибављане Уверења о држављанству Р. Србије 68 долара

и плаћа се у готовином или "Money Order"-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

За информацију, овде је списак  измештених матичних служби са Косова и Метохије.


ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА У Р. СРБИЈИ

Уколико је потребно да одјавите своје пребивалиште у Р. Србији, потребно је да амбасади доставите следеће:

 1. Попуњен формулар Образац-3
 2. Фотокопију свог српског пасоша или личне карте
 3. Фотокопију доказа о регулисаном боравку у Канади (фотокопију канадског пасоша, радне визе или ПР картице)
 4. Money Order на износ од 62 CAD, који гласи на Embassy of Serbia
 5. Контакт број свог телефона

ОСТАВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ

МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ

ПОСЛОВИ ПРЕЛЕТА АВИОНА

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе