| |     ћирилица | english  
Naslovna
Matične knjige

Posredstvom Ambasade R. Srbije u Otavi možete izvršiti upis i promene podataka u matičnim knjigama u R. Srbiji:

Ostale promene podataka u matičnim knjigama mogu se izvršiti isključivo u Republici Srbiji:


PRIJAVA ROĐENJA DETETA NA TERITORIJI KANADE

Za prijavu deteta rođenog u Kanadi radi upisa u matičnu knjigu rođenih i evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev (PrijavaRodjenjaDeteta.doc) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično, potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a,
 2. Popunjen zahtev (DrzavljanstvoUpis-clan 9 i 10.doc) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi, potpis roditelja treba da bude overen od strane Notary Public-a.
 3. Original kanadskog izvoda iz matične knjige rođenih (Birth Certificate, ili Statement of Live Birth), preveden na srpski jezik. Prevod izvoda može biti sačinjen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša). Ukoliko roditelji ne poseduju važeće biometrijske pasoše Republike Srbije neophodno je, uz kopiju stranog pasoša, priložiti i fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja ili popunjen obrazac ZUP.Obrazac.МК.doc
 5. Izvod iz matične knjige venčanih. Ukoliko je brak sklopljen u Kanadi i nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti i zahtev za prijavu braka
 6. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular SaglasnostDeteta.doc). Potpis deteta mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko istu ne potpisuje u Ambasadi,
 7. Konzularni troškovi u iznosu od 28 CAD se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.
 8. Kontakt podaci (e-mail adresa i broj telefona)
 9. Koverat sa plaćenom poštarinom adresiran na vasu kućnu adresu radi dostave provog primerka IMKR iz Srbije.

Napomena:

 • Kanadski Izvod iz matične knjige rođenih (Long form) mora imati prevod na srpski jezik. 
 • U skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, jedan od roditelja može potpisati izjavu da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.МК.doc). Ukoliko se uz zahtev podnosi data izjava, u tom slučaju nije potrebno podnositi izvod iz matične knjige venčanih i fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje.
 • Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se podnosiocu zahteva. Ukoliko želite da zadržite originalni Birth Ceritificate, načinite fotokopiju (overenu kod Notary Public) i pošaljite je ovoj Ambasadi umesto originala.
   

PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U KANADI

Za prijavu braka zaključenog u Kanadi, radi upisa u matičnu knjigu venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji, potrebno je ovoj Ambasadi dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev  za prijavu braka (PrijavaBraka.doc), potpisan od strane supružnika. Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika (IzjavaOPrezimenu.doc). Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.
 3. Original kanadskog izvoda iz Matične knjige venčanih (Marriage Certificate), preveden na srpski jezik,                                             
 4. Fotokopije važećih biometrijskih pasoša ili lične karte Republike Srbije za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili drugog stranog identifikacionog dokumenta).
 5. Konzularni troškovi u iznosu od 28 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.
 6. Kontakt podaci (e-mail adresa i broj telefona)
 7. Koverat sa plaćenom poštarinom adresiran na vašu kućnu adresu radi dostave provog primerka IMKV iz Srbije.

Napomena:

 • Ukoliko supružnicima ovo nije prvi brak, neophodno je priložiti Izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije u kome je u rubrici "Napomena" upisano da je prethodni brak razveden. Ovo nije potrebno ukoliko se, u skladu sa novim Zakonom o upravnom postupku, podnese izjava da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke neophodne za postupak odlučivanja (ZUP.Obrazac.МК.doc). 
 • Marriage Certificate mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Originalna dokumenta Ambasada će proslediti nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i neće ih vratiti podnosiocu zahteva. Ukoliko želite da zadržite originalni Marriage Ceritificate, načinite fotokopiju (overenu kod kanadskog Notary Public) i pošaljite je ovoj Ambasadi umesto originala.

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI DRŽAVLJANINA R. SRBIJE NA TERITORIJI KANADE

Za prijavu činjenice smrti u Kanadi, radi upisa u Matičnu knjigu umrlih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji, potrebno je ovoj Ambasadi dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev (PrijavaSmrti.doc) za prijavu činjenice. Potpis lica koje prijavljuje treba da bude overen od strane Notary Public, ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.
 2. Original kanadskog Izvoda iz matične knjige umrlih (Death Certificate), preveden na srpski jezik.
 3. Važeći pasoš ili lična karta Republike Srbije preminulog lica (ako lice nije posedovalo važeći pasoš ili ličnu kartu R.Srbije, potrebno je dostaviti drugi stari dokument koji dokazuje poslednje prebivalište lica u Srbiji).
 4. Konzularni troškovi u iznosu od 28 CAD se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Embassy of Serbia.

Napomena:

 • Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski jezik. 
 • Originalna dokumenta Ambasada će proslediti nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i neće ih vratiti podnosiocu zahteva. Ukoliko želite da zadržite originalni Death Ceritificate, načinite fotokopiju (overenu kod kanadskog Notary Public) i pošaljite je ovoj Ambasadi umesto originala.
 • Ukoliko želite da posmrtne ostatke preminule osobe prenesete u R. Srbiju radi sahranjivanja, potrebno je da se izda Sprovodnica od strane ove Ambasade. Bliže informacije možete naći ovde

PROMENA LIČNOG IMENA

Najčešće promene ličnog imena nastaju prilikom venčanja i preuzimanja prezimena supružnika. Ukoliko je brak sklopljen u inostranstvu, odnosno u Kanadi, neophodno je izvršiti prijavu braka radi upisa u matične knjige venčanih u Srbiji. Detalje u vezi sa prijavom braka možete pogledati na ovoj stranici gore.

Takođe, državljani Srbije koji su svojevremeno emigrirali u Kanadu, često su prilikom prijema u državljanstvo Kanade promenili svoje lično ime. Radi ilustracije navodimo primer da je lice pod imenom Jovan Petrović promenio lično ime u John Petrovich. Ambasada savetuje u ovakvim slučajevima da se lično ime u Srbiji uskladi sa ličnim imenom u Kanadi, što znači da se u pravnom saobraćaju i jedne i druge zemlje čiji su državljani koristi istovetno lično ime. Ambasada smatra da je veoma bitno da se na dokumentima obe zemlje nalazi isto lično ime što olakašava putovanje kao i obavljanje svih drugih pravnih radnji kako u Srbiji tako i u Kanadi.

Navodimo sledeći primer: ako je državljanin Srbije promenio lično ime u Kanadi, a isto nije učinio i u Srbiji, a želi da podnese zahtev za pasoš Srbije, biće neophodno da se njegovo lično ime na kanadskom identifikacionom dokumentu (pasoš Kanade) u potpunosti slaže sa imenom upisanim u matičnim knjigama u Srbiji. Ukoliko se imena ne slažu, pre podnošenja zahteva za pasoš neophodno je podneti zahtev za promenu ličnog imena u Srbiji i na taj način uskladiti svoje lično ime u Kanadi sa ličnim imenom u Srbiji. Naravno moguće je uraditi i obrnuto – promeniti svoje lično ime u Kanadi i vratiti se na lično ime koje je već upisano u matičnim knjigama u Srbiji.

Lice čije ime ili prezime, odnosno i ime i prezime, sadrži više od tri reči dužno je da se u pravnom saobraćaju služi skraćenim ličnim imenom. Tim povodom se matičaru daje izjava o skraćenom ličnom imenu.
Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište u Srbiji. Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rodjenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

Ako je brak razveden u Kanadi, potrebno je da se u Srbiji pokrene postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod osnovnog opštinskog suda u Republici Srbiji, prema mestu poslednjeg prebivališta. Kanadska presuda o razvodu braka treba da bude nadoverena u Ministarstvu spoljnih poslova Kanade i ovoj Ambasadi (kontaktirati Ambasadu radi detaljnijeg opisa postupka legalizacije presude) i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji.

Po donošenju rešenja o priznavanju sudske presude o razvodu braka, isto treba dostaviti nadležnoj matičnoj službi kako bi se data činjenica evidentirala.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga