| |     ћирилица | latinica  
Home
Military Service

OBAVEZE VOJNIH OBVEZNIKA KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

Lica koja borave na konzularnom području Ambasade podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenjem u vojnu evidenciju vojni obveznik je regulisao vojnu obavezu.

U cilju regulisanja vojne obaveze, u vojnu evidenciju Ambasade uvodi se:

  • lice koje stalno boravi u inostranstvu, u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kojeg razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju.
  • lice koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine. To lice je dužno da se u roku od 30 dana od prelaska državne granice prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Za uvođenje u vojnu evidenciju podnose se sledeća dokumenta: 

  • kopija pasoša Republike Srbije
  • dokaz o adresi u Kanadi (identifikacioni dokumet sa adresom stanovanja, npr. vozačka dozvola)
  • popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju (prijavaVO.doc).
  • konzularni troškovi u iznosu od 4 CAD (načini plaćanja).
  • koverat sa plaćenom poštarinom adresiran na Vašu kućnu adresu (za slanje kartona - dokaza o uvođenju u vojnu evidenciju Ambasade) (dostavljanje poštom)

Za državljanina Republike Srbije koji nije služio vojni rok, Centar Ministarstva odbrane Republike Srbije za lokalnu samoupravu će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o prevođenju u rezervni sastav kada to lice navrši 30 godina.Rešenje o prevođenju u rezervni sastav za državljanina mlađeg od 27 godina biće dato na njegov zahtev pod uslovom da ispunjava uslove iz člana 44 i 66, stav 4 Zakona o radnoj, vojnoj i materijanoj obavezi.

Ako je lice koje poseduje dvojno državljanstvo odslužilo vojni rok u drugoj zemlji čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Republike Srbije.


Informacije na sajtovima nadležnih ministarstava R. Srbije:


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se konzulu na e-mail consul.ottawa@mfa.rs.


Print version
Consular services
Jurisdiction
Schedule an Appointment
Consular Tax Fees and ways to pay
Travel documents/Issuance of Biometric Passport
Documents Certification
Status Issues
Citizenship
Customs
Issuing Visas
Military Service
Other Services